PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

A mantuai herceg muzsikusa

Passuth László

Roman

Magyar, 1975

 
Cena: 200 RSD
963-15-0245-7
14x21 cm, kemény kötés, 621 str.

Passuth László Tiziano halálával kezdi regényét.
Itáliában elhalványodik a képzőművészet sokszázados ragyogása a múzsák az új művészet – a zene felé fordulnak. Ekkor tűnik fel Claudio Monteverdi, Itália máig is legnagyobb komponistáinak egyike, az opera teremtő géniusza: fiatalon Mantuába kerül, ahol egy eleven szellemű herceg (aki oly ismert szerepet kapott a Rigolettóban) ösztönzi arra, hogy kiformálja a „dramma per musica”-t – a mai operát.
A kicsiny, de tündöklő mantuai udvarnak Tasso, Monteverdi és Rubens örök alakjai adnak mély történelmi értéket.
E kevéssé ismert, késő reneszánsz és kora barokk határvonalán álló kort teremti újra e nagy komponista sorsának tükrében a szerző nagyléptékű történelmi regénye.


Ostali naslovi autora

Ravennában temették Rómát Passuth László Roman Magyar 1970
14x21 cm, Vászon , 520 str.
 
Cena: 300 RSD
Sárkányfog Passuth László Roman Magyar 1976
963-15-0274-0
14x21 cm, Vászon , 779 str.
 
Cena: 280 RSD
Tornyok árnyékában Passuth László Pripovetke Magyar 1977
963-15-0783-1
14x21 cm, Vászon , 526 str.
 
Cena: 280 RSD
Víz tükrére krónikát írni Passuth László Roman Magyar 1980
963-15-1579-6
14x21 cm, kemény kötés, 535 str.
 
Cena: 270 RSD
Aranyködben fáznak az istenek Passuth László Roman Magyar 1969
14x20 cm, Vászon , 713 str.
 
Cena: 150 RSD
 
Cena: 220 RSD
Fekete bársonyban Passuth László Roman Magyar 1971
14.5x21 cm, Vászon , 583 str.
 
Cena: 150 RSD
Barlangképek Passuth László Biografije-Autobiografije Magyar 1978
963-15-1088-3
14x21 cm, Vászon , 731 str.
 
Cena: 200 RSD
Sasnak a körme között Passuth László Istorijski roman Magyar 1976
963-15-0696-7
14x21 cm, Vászon , 547 str.
 
Cena: 180 RSD
Tört királytükör Passuth László Roman Magyar 1974
14x21 cm, Vászon , 628 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.