PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

A modern kvantumfizika alapjai

Gerhard Heber Gerhard Weber

Enciklopedije-Leksikoni

Magyar, 1964

 
Cena: 1.200 RSD
12.5x17 cm, Vászon kötés, 352 str.

A mű eredeti címe:
Heber - Weber
GRUNDLAGEN DER MODERN QUANTENPHYSIK

Fordította:
Dávid Péter
Gáspár Gyula

Példányszám: 2300.

„A ​modern kvantumfizika alapjai” cím talán nem jellemzi eléggé a két kötet tartalmát és a bennünket vezérlő szándékot. Sajnos azonban nem tudtunk megfelelőbb címet találni. Ezért itt némi magyarázattal szeretnénk szolgálni.

Az „alapok”, amelyekre gondolunk, kétfélék: úm. a kvantum-fizika legfontosabb kísérleti alapjai, valamint az illető elmélet leglényegesebb alapvető fogalomalkotásai, miközben a súlypont többnyire az elméletre kerül majd. Emellett a következő gondolatmenet irányított: hogyan lehet a kísérleti tények alapján szükségszerűnek vagy legalábbis ésszerűnek bemutatni a kvantumelmélet helyenként valóban elvont fogalomalkotásait. E szándék gyakorlatilag nem vihető keresztül, ha tekintettel akarunk lenni a kvantumfizika történeti fejlődésére. Ezért a Bevezetésben röviden vázoltuk a kvantumelmélet fejlődését, de a későbbi fejezetekben nem igazodunk többé a történeti sorrendhez.

A „modern kvantumfizika" megjelölés azt kívánja kifejezni, hogy megkíséreltük tekintetbe venni e tudomány fejlődését egészen napjainkig. Ez mindenekelőtt a „kvantum-térelméletet” magába foglaló II. részben ismerhető fel világosan. Az anyagot a fenti szempont szerint választottuk ki. A példákat általában nem gyakorlati jelentőségük alapján válogattuk, hanem arra törekedtünk, hogy rajtuk keresztül különösen világosan látható legyen, miként lehet a kísérleti tényekre ráilleszteni valamely meghatározott alapegyenletet vagy koncepciót.

A megíráskor legkevésbé gondoltunk e terület specialistáira: sokkal inkább arra törekedtünk, hogy felsőbb éves fizika- és matematikaszakos hallgatók, de más fizikai érdeklődésűek számára is érthető legyen. Feltételeztük, hogy a klasszikus fizikát és a differenciálegyenleteket ismeri az Olvasó.

E két rész elolvasása még nem képesíti az Olvasót a kvantumelmélet önálló művelésére (nincs szó tankönyvről). Reméljük azonban, hogy megkönnyíti részletesebb tankönyvek (l. a bibliográfiát) és az időszerű kvantumfizikai munkák megértését, és lehetővé teszi számára, hogy a gyors fejlődésben levő és az emberiség számára oly fontos tudomány fejlődését saját ma követni tudja.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.