PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Az igazi Ady

Bölöni György

Biografije-Autobiografije

Magyar, 1974

 
Cena: 480 RSD
963-207-064-x
13x18.5 cm, kemény kötés, 593 str.

Negyedik kiadás.

Bölöni „Igazi Adyja”, mint minden igazi remeklés, ránctalanul, örökifjan él a múló időben. Hangsúlyai, felhangjai változnak, becse, rangja nem. Első megjelenése idején leginkább és mindenekfölött: forradalmi tett volt, az igazi Ady, a forradalmi költő visszaperlése az ellenforradalmi úri Magyarországtól; ma, amikor ez a csata régen és végérvényesen eldőlt, elsősorban és mindenekfölött: felülmúlhatatlan Ady-portré és életrajz. Meghitt közelből ellesett, minden ízében eleven és igaz portré, – olyan gyöngéd, megértő és lelkes, hogy azt senki más nem láthatta s főleg, nem írhatta így meg, mint a hű barát, Ady harcostársa, kedves komája, egész életének tanúja; s mégis olyan igazmondó, olyan elfogulatlan, hogy az alighanem egyedül Bölöni kivételes igazságérzetétől, puritán lelkétől tellett ki.


Ostali naslovi autora

Az igazi Ady Bölöni György Antikvarne knjige Magyar 1934
16.5x24 cm, puha kötés, 385 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.