PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Bolesti krompira sa osnovama semenarstva

Drago M. Milošević

Stručna literatura, Priručnici

Srpski, 1998

 
Cena: 1.400 RSD
86-441-0268-0
18x24.5 cm, tvrdi povez, 273 str.

Tiraž:
1000

....Prvi put u našoj literaturi veoma komietentno i stručno je opisana tehnologija proizvodnje semenskog krompira, kao i načini dobijanja početnog klonskog i super elitnog materijala i načini njegovog kontrolisanog umnožavanja do kategorije „komercijalnog semenskog krompira” za proizvodnju konzumnog.
Knjiga se može preporučiti kao izvanredni stručni priručnik za agronome i proizvođače krompira, a i kao ucbenik za specijalističke studije.
Posebnu vrednost knjiga će predstavljati kao svakodnevni priručnik za ovlašćene službe koje se bave kontrolom nad proizvodnjom semenskog krompira...

Prof. dr Milojko Ranković

Jezik kojim je rukopis pisan odgovara savremenom, usvojenom književnom jeziku, stil pisanja je jasan, razumljiv i korektan. To sve omogućava da se rukopis sa lakoćom čita, razume i prihvati njegov sadržaj.
Rukopis će korisno poslužiti studentima poljoprivrednih, a i studentima drugih fakulteta koji su zainteresovani za oblast biljne patologije. Rukopis će takođe poslužiti kao značajan izvor podataka za stručnjake koji rade u proizvodnji i fitofarmaceutskoj industriji i drugim oblastima poljoprivrede uopšte.
Na kraju, dr Dragu Miloševiću treba odati priznanje za njegovo odlično poznavanje fitopatološke struke, njegovu sposobnost, istrajnost i izuzetne napore, ugrađene u rukopis Bolesti krompira sa osnovama semenarstva.

Prof. dr Mirko Ivanović

Monografija obuhvata sva najznačajnija dostignuća i saznanja iz tematike bolesti krompira i iz semenarstva. Ova knjiga je naročito značajna za agronome i proizvoćače semenskog krompira, jer ukazuje na problem bolesti kod nas i u svetu i daje predlog i rešenja za proizvodnju zdravog semenskog krompira. Osim stručnjaka usko vezanih za proizvodnju krompira, monografiju mogu koristiti studenti poljoprivrednih fakulteta na redovnim i poslediplomskim studijama kao dopunski materijal za obrazovanje, agronomi i svi drugi koji se bave proizvodnjom krompira.

Prof dr Stevan Jasnić

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.