PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Dvoglas (tonski slog - drugi deo)

Dejan Despić

Umetnost, Muzika

Srpski, 1974

 
Cena: 650 RSD
20.5x25cm, meki povez, 243 str.

-Međusobni odnos glasova
-Homofoni dvoglas
-Polifoni dvoglas
-Dvoglasni aranžmani

Dejan Despić (1930) kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog. Rođen je u Beogradu, gde je završio osnovnu školu, gimnaziju i srednju muzičku školu, a zatim studirao na Muzičkoj akademiji – kompoziciju (kod Marka Tajčevića) i dirigovanje (kod Mihaila Vukdragovića). Diplomirao je na oba odseka 1955. godine. Predavao je teorijske predmete u Muzičkoj školi „Mokranjac“od 1956. do 1965. a od 1965. do odlaska u penziju (1995) na beogradskoj Muzičkoj akademiji (danas Fakultetu muzičke umetnosti). Godine 1985. izabran je za dopisnog, a 1994. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je od 1999. sekretar Odeljenja likovne i muzičke umetnosti.

Osim komponovanja, gde je dosad ostvario blizu 200 opusa (mnoge od njih i u raznim varijantama), autor je i naučno-teorijskih radova i brojnih udžbenika, povezanih sa pedagoškom delatnošću. Među značajnije napise ubrajaju se trodelna naučna studija o (klasičnom) tonalitetu (sasvim originalna Teorija tonaliteta; Opažanje tonaliteta; Kontrast tonaliteta), udžbenici namenjeni učenicima srednjih muzičkih škola (Osnovi nauke o muzici; Muzički instrumenti; Uvod u savremeno komponovanje) i studentima muzičkih fakulteta (Teorija muzike; Harmonska analiza; Harmonija sa harmonskom analizom; Melodika; Dvoglas; Višeglasje; Višeglasni aranžmani; Muzički stilovi; Muzički instrumenti), kao i prevodi stručne literature (C. Kohoutek: Tehnika komponovanja u muzici XX veka; F. Dudka: Osnove notografije). Saradnik je brojnih časopisa i radijskih programa, kao i pisac više obimnih jubilarnih monografija – Mokranjčevi dani (25 godina), Beogradske muzičke svečanosti (30 godina), Beogradska filharmonija (75 godina), Muzička škola „Mokranjac“ (100 godina).


Ostali naslovi autora

Muzički instrumenti Dejan Despić UmetnostMuzika Srpski 1979
20.5x26 cm, meki povez, 424 str.
 
Cena: 1.200 RSD
Višeglasni aranžmani Dejan Despić UmetnostMuzika Srpski 1975
20x25 cm, meki povez, 230 str.
 
Cena: 2.450 RSD
Harmonska analiza Dejan Despić UmetnostMuzika Srpski 1970
21x25.5 cm, meki povez, 469 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Melodika Dejan Despić UmetnostMuzika Srpski 1973
20.5x25.5 cm, meki povez, 275 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Teorija tonaliteta Dejan Despić UmetnostMuzika Srpski 1971
15.5x24 cm, meki povez, 76 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.