PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Filozofija

Az ész trónfosztása Lukács György Filozofija Magyar 1978
963-270-326-x
13.5x20 cm, kemény kötés, 776 str.
 
Cena: 380 RSD
Gép és ember - Egy új életfilozófia gondolatai Osvald Špengler Filozofija Magyar 1932
14.5x19.5 cm, Varrott papírkötés, 101 str.
 
Cena: 1.200 RSD
Materialista Lélektan Gergő Endre Filozofija Magyar 1925
13.5x20 cm, puha kötés, 239 str.
 
Cena: 480 RSD
Művészet,esztétika,tudomány (Válogatott esztétikai írások) Danko Grlić FilozofijaEpikurosz Könyvek Magyar 1986
86-233-0058-X
13.5x19.5 cm, Ragasztott papírkötés, 125 str.
 
Cena: 350 RSD
Tanulmányok John Morley Filozofija Magyar 1916
13x19 cm, kemény kötés, 320 str.
 
Cena: 650 RSD
Esztétika I. kötet - A szépség Sík Sándor Filozofija Magyar
11x19.5 cm, Varrott papírkötés, 327 str.
 
Cena: 700 RSD
Esztetikai olvasókönyv Kis Tamás Filozofija Magyar 1976
14x20 cm, kemény kötés, 657 str.
 
Cena: 250 RSD
A filozófia alapproblémái Bertrand Rasel Filozofija Magyar 1996
15x21 cm, Könyvkötöi kötés, 170 str.
 
Cena: 350 RSD
 
Cena: 380 RSD
Die serbische Philosophie heute Mihailo Đurić Slobodan Žunjić Filozofija German 1993
3-927977-05-4
15.5x21.5 cm, Gebundene Ausgabe, 320 str.
 
Cena: 1.350 RSD

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.