PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Filozofija

Történelem és osztálytudat Lukács György Filozofija Magyar 1971
14x20 cm, egészvászon, 750 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Tudomány és föltevés Poincaré Henri Filozofija Magyar 1908
16x23 cm, kemény kötés, 262 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A Balgaság Dicsérete Erazmo Roterdamski Filozofija Magyar 1987
963-07-3795-7
12x19 cm, Fűzött keménykötés, 235 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A filozófia alapproblémái Bertrand Rasel Filozofija Magyar 1991
963-09-3507-4
10x18 cm, ragasztott papírkötés, 160 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A filozófia alapproblémái Bertrand Rasel Filozofija Magyar 1996
963-09-3826-X
10.5x18.5 cm, kemény kötés, 171 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A keresztény fejedelem neveltetése Erazmo Roterdamski Filozofija Magyar 1992
963-07-5455-X
15.5x21.5 cm, Fűzött kemény papírkötés, 160 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A nyitott mű (válogatott tanulmányok) Umberto Eko Filozofija Magyar 1976
963-280-151-2
11.5x20 cm, Vászon kötés, 469 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A szabadság filozófiája - Egy modern világszemlélet alapelemei Rudolf Steiner Filozofija Magyar
963-794-00-49
11x19.5 cm, ragasztott papírkötés, 199 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Az erő benned van! Louise L. Hay Filozofija Magyar 2007
963-528-904-9
12.5x21 cm, kemény kötés, 234 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Az esztétikum sajátossága I-II Lukács György Filozofija Magyar 1978
963-270-783-4
13.5x20 cm, Vászon kötés, 866, 916 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.