PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Gajenje kupusa

dr Janko Červenski

Stručna literatura, Voćarstvo i vinogradarstvo

Srpski, 2010

 
Cena: 580 RSD
978-86-80417-24-0
17x24.5 cm, tvrdi povez, 199 str.

Tiraž:
1000

Kupus (Brassica oleracea var. capitata L.) predstavlja značajnu povrtarsku kulturu u Republici Srbiji, kako po obimu proizvodnje, tako i potrošnje. Prvenstveno se koristi u svežem stanju, kuvan i biofermentisan (kiseli) kupus. Ima malu energetsku vrednost, značajan je po sadržaju mineralnih materija i vitamina. Prosečna površina pod kupusom u Republici Srbiji u vremenskom periodu 2000-2005. godine iznosi 21.846,00 hektara.

Sadržaj monografije čine podaci prikupljeni iz mnoštva radova, harmonizujući ih u homogenu celinu. Nastala je kao rezultat brojnih višegodišnjih istraživanja, ali i rezultat rada ne samo autora, već i ogromnog broja istraživača, kako iz zemlje tako i svetskih naučnika iz ove oblasti. Zbog toga sam smatrao da ova monografija treba da bude izdanje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, kao značajne institucije u oblasti agronomije, u kojoj je i autor zaposlen.

Monografija „Gajenje kupusa” upoznaje čitaoce sa ovom biljnom vrstom i uvodi ih u savremenu proizvodnju. Knjiga je namenjena širokom krugu čitalaca, od proizvođača, kolega agronoma i naučnih radnika, do studenata i svih onih koji bi detaljnije želeli ili imali potrebe da se upoznaju sa kupusom.

Nadam se da će biti od koristi kako proizvođačima koji tek počinju da se bave ovom proizvodnjom, tako i iskusnim majstorima ove lepe ali i zahtevne oblasti biljne proizvodnje. Takođe, iskreno se nadam da će ova monografija doprineti poboljšanju agrotehnike kupusa, povećanju prinosa, ekonomičnosti proizvodnje i podizanju kvaliteta ishrane.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.