PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Hronika hirurgije u Srbiji

Radoje B. Čolović

Monografije

Srpski, 2002

 
Cena: 2.400 RSD
86-07-01357-2
23X29 cm, tvrdi povez, 667+XXXIV str.

Tiraž:
1000

Glavni urednik knjige je Radoje Čolović, redovni profesor hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu. Hronika hirurgije u Srbiji predstavlja delo iz istorije medicine, i njen značaj leži ne samo u oblasti struke, već i u oblasti opšte kulture i obrazovanja. Pisana je u saradnji sa više autora, a posvećena je hirurzima Srbije koji su u veoma nepovoljnim socijalnim, materijalnim i ratnim uslovima ne samo predano i stručno radili svoj posao, već se i trudili da idu u korak sa savremenim razvojem svetske hirurgije. Knjiga počinje sa tri kapitalna poglavlja koja obrađuju istoriju anatomije, istoriju hirurgije od nastanka do 20. veka, i istoriju srpske hirurgije do početka Prvog svetskog rata. Na enciklopedijski način izneseni su podaci o nastanku i razvoju najpre anatomije, a zatim i hirurgije tokom pojedinih istorijskih razdoblja u vodećim zemljama civilizacije. Razvoj srpske hirurgije je iznesen uz detaljan prikaz srpske srednjovekovne medicinske tradicije, opis `narodne medicine` i hirurgije u vreme turske okupacije i borbe za oslobođenje tokom dva ustanka. Ovde su uz specifičan epsko-narativni stil autora i izrazitu sposobnost za uočavanje ključnih činjenica opisani počeci uvođenja savremene medicine i hirurgije u oslobođenu Srbiju.

U posebnom poglavlju date su 73 biografije naših bivših i sadašnjih istaknutih hirurga od dr Vladana Đorđevića do danas. Ove biografije, za čije je sakupljanje i objavljivanje utrošeno mnogo truda i koje su time sačuvane od zaborava, prikazuju život i rad, napore i borbu hirurga za dobro zemlje, razvoj struke i društveno priznanje.

Hronika hirurgije u Srbiji predstavlja značajno delo iz oblasti istorije medicine koje u znatnoj meri čuva i sistematizuje činjenice, pa time omogućava rad na daljem istraživanju. Sa stanovišta istorije medicine i prema citiranim referencama delo će još dugo biti aktuelno. Ovakvo delo se prvi put pojavljuje na našem jeziku i nosi poseban pečat originalnosti, pa se može uporediti sa najboljim inostranim delima iz istorije medicine. Delo predstavlja izvor podataka za naučni rad svima koji se bave istorijom hirurgije i medicine uopšte.

Ova knjiga je kapitalno delo neophodno za proučavanje istorije srpske, pa i hirurgije uopšte, tako da zaslužuje pažnju i sa stručnog i sa istorijskog aspekta. Prof. dr Radoje Čolović se prihvatio teškog zadatka da u jednoj knjizi objedini i sačuva sve neophodne činjenice potrebne za uvid u nastanak i razvoj hirurgije u našoj zemlji. Može se slobodno reći da je uz pomoć svoje temeljnosti, sistematičnosti i svojih saradnika taj zadatak u potpunosti ispunio.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.