PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Istorija, Teorija književnosti

Babits Mihály száz esztendeje Pók Lajos Istorija, Teorija književnosti Magyar 1983
963-281-302-2
16.5x24.5 cm, kemény kötés, 462 str.
 
Cena: 380 RSD
Eszmék és látomások Bori Imre Istorija, Teorija književnosti Magyar 1965
14.5x19.5 cm, Fűzött keménykötés, 231 str.
 
Cena: 250 RSD
Irodalmi emlékek Vadnay Károly Istorija, Teorija književnosti Magyar 1905
12.5x17.5 cm, kemény kötés, 598 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
József Attila az útmutató Fejtő Ferenc Istorija, Teorija književnosti Magyar 1953
12.x17.5 cm, puha kötés, 92 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Kölcsey a himnusz költője Kincs Elek Istorija, Teorija književnosti Magyar 1940
12x17 cm, Varrott papírkötés, 94 str.
 
Cena: 400 RSD
Kortársi dráma Tarján Tamás Istorija, Teorija književnosti Magyar 1983
963-271-853-4
13X18.5 cm, Fűzött keménykötés, 454 str.
 
Cena: 180 RSD
Milyen volt szőkesége. . . Magyar László Istorija, Teorija književnosti Magyar 1942
12x20.5 cm, Tűzött kötés, 70 str.
 
Cena: 520 RSD
Prózatörténeti tanulmányok Bori Imre Istorija, Teorija književnosti Magyar 1993
86-323-0365-1
14.5x23 cm, Ragasztottpapírkötés, 247 str.
 
Cena: 570 RSD
Szentelekyre emlékezve II Bordás Győző Istorija, Teorija književnosti Magyar 2014
978-86-323-0913-5
14.5x23 cm, ragasztott papírkötés, 171 str.
 
Cena: 200 RSD
Verset mondok Latinovits Zoltán Istorija, Teorija književnosti Magyar 1979
963-562-3526
12x19.5 cm, karton, 176 str.
 
Cena: 270 RSD

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svij poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.