PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Istorija

A délvidéki magyarság története 1918 - 1941 Csuka János Istorija Magyar 1995
963-8256-52-4
14x19.5 cm, ragasztott papírkötés, 499 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A fejedelem II.Rákóczi Ferencz Juhász Vilmos Kovács György Istorija Magyar -
13x19.5 cm, puha kötés, 271, 156 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság - 1100 godina doseljenja Mađara i Vojvodina Istorija Magyar 1997
16.5x24.5 cm, Fűzött kemény papírkötés, 382 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A honfoglalástól Mohácsig Istorija Magyar 2002
86-82043-71-8
11x18.5 cm, puha kötés, 215 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A két Hunyadi Dümmerth Dezső Istorija Magyar 1985
963-243-279-7
13x19 cm, kemény kötés, 277 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A koreai háború 1951-1953 Olaf Groehler Istorija Magyar 1981
963-326-304-2
12.5x19 cm, Vászon kötés, 167 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a délvidéken Olchváry Ö. Istorija Magyar 2009
978-86-86469-13-7
14.5x22.5cm, kemény kötés, 235 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A visszatért Felvidék adattára. (A borítón: 1918-1938.) Csatár István Ölvedi János Istorija Magyar 1939
24x31 cm, Festett, kiadói vászonkötésben, 392 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A zsidók története (XI-XX. könyv) Josephus Flavius Istorija Magyar 1983
963-281-253-0
13x18.5 cm, kemény kötés, 640 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svij poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.