PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Mat u tri poteza

Aleksandar Grin

Pripovetke, priče, novele

Srpski, 1982

Prodato!
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
15x21 cm, tvrdi povez, 395 str.

Slučaj
Mat u tri poteza
Oko sveta
Brodovi u Lisu
Pustolov
Čovek bez nogu
Događaj u Ulici psa
Gat
Vit i Redot
Četrnaest stopa
Kapetan Djuk
Komandant luke
Dvoboj vođa
Zmija
Pacolovac
Purpurna jedra
Devojka na talasima

Aleksandar Grin (pseudonim Aleksandra Stepanoviča Grinevskog) pisao je u prvoj četvrtini našeg veka nezavisno od savremenih mu grupacija.Njegovo zanimljivo i raznovrsno delo,koje pleni dubokim lirizmom i jednostavnošću postupka svojevrsnim samo majstoru,prevođeno je na mnoge jezike.Rešavajući opšteljudske,moralno - filozofske probleme dobra i zla,plemenitosti i podlosti,ljubavi i mržnje,Grin opeva,u prvom redu,duhovnost čoveka sposobnog da prepreči put zlu,razvija u svom junaku besprekorni karakter koji ishodi iz ljubavi prema bližnjem.Grin je veliki sanjar,ali i umetnik oštrog vida.Tvorac je izmišljenih predela i priča nalik na bajke,ali je i vrstan pejsažist,majstor dinamičkog sižea i originalnih
naglih obrta.Romantičar je često,i to onaj koji se bori za useljenje romantičnog u život.Veruje da je ono već u njemu - samo ga treba prepoznati.Autor je priča koje su romantičarske samo po formalnim osobinama,ne i po sadržini i ideji,kao i izvrsnih kratkih realističkih priča.Njegova se priča,ponekad,može svesti na anegdotu,ali samo dotle
dok se u njoj ne otkriju elementi fantastike (i naučne).Princip u njegovom postupku su neobična koncentracija i intenzitet prelepog,ali i tanana psihološka analiza postupaka i misli čovekovih.Njegov junak je,često, zanesenjak koji očekuje nemogućno:od rađanja vere u nemogućno do ostvarenja otkriva se lepota njegove duše.Grin je od onih pisaca,najzad, koji smatraju da onde gde je umetnost mora biti i čudo,ali to čudo za njega je čudo istine koja trijumfuje.Grinove reči "Moje knjige - to sam ja" daju nam,izmađu ostalog,pravo da verujemo da je ovo ujedno i ona istina u kojoj je živeo sam pisac.


Ostali naslovi autora

Put u nepoznato Aleksandar Grin RomanBiblioteka "DŽEPNA KNJIGA" Srpski 1965
11x17 cm, meki povez, 305 str.
 
Cena: 180 RSD

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.