PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Rječnik biblijske teologije

Xavier Léon-Dufour

Religija

Hrvatski, 1969

Prodato!
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
18x24 cm, tvrdi uvez, 1582 str.

Ovaj Rječnik pomaže čitati Bibliju iznutra, iz nje same. On je zapravo i sam plod dubinskog čitanja Biblije. Radili su ga godinama najistaknutiji bibličari s francuskog jezičnog područja.

Ovaj Rječnik pomaže čitati Bibliju iznutra, iz nje same. On je zapravo i sam plod dubinskog čitanja Biblije. Radili su ga godinama najistaknutiji bibličari s francuskog jezičnog područja. Među njima su, pored urednika Xaviera Leon-Dufoura, i najznačajnija imena današnje katoličke biblijske znanosti, kao što su P. Benoit, S. Lyonnet, A. Feuillet i dr. Iskoristili su stare i najnovije rezultate arheoloških, povijesnih, filoloških i literarno-kritičkih znanosti; proučili su ključne biblijske ideje koje nosi splet provodnih biblijskih riječi i izraza. Polazili su od čvrste filološke analize tih riječi-nositeljica biblijske poruke, pratili razvoj tema koje riječi izriču, zabilježili njihovo pojavljivanje i razvoj, slijedili su religioznu biblijsku poruku - vjekovima slušanu, vjerovanu, premišljanu, zapisivanu - u njezinu probijanju kroz vrijeme prema čovjeku, prema zajednici Crkve, prema čitaču Biblije. Sve su to saželi u rječničke jedinice snabdjevši ih razgranatim sistemom dopunskih uputa. Tako se obradom tih nekoliko stotina pojmova pojavio rječnik zaista biblijske teologije. Postiglo se da je ovo postala knjiga koja uvodi u ono što je za Bibliju sržno. Tu je zacijelo i razlog da je ovu knjigu prihvatio i posvojio gotovo sav svijet gdje se Biblija čita. O Bibliji su, dakako, mogući i potrebni još i drugi priručnici, drugi rječnici i leksikoni: imena, mjesta, događaja i uopće biblijskih realija...
No nigdje nije tako lako moguće, kao što je to kod nas slučaj, brzo dati ta djela javnosti, lakše će se na njih čekati kad se jednom uz Bibliju pojavila ova knjiga. Istina, Rječnik neće biti posvuda jednako lako štivo. Gdje nema tradicije u čitanju Biblije, on će zahtijevati više napora. Ali će taj napor zasigurno uroditi te će se unaprijed Biblija dublje čitati i naviještati.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.