PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Savezna Republika Jugoslavija - osnovna sistematska obilježja

Mijat Šuković

Pravo

Srpski, 1996

 
Cena: 600 RSD
86-355-0295-7
17.5x24.5 cm, tvrdi povez, 329 str.

Rođen je 13. februara 1930. godine, u Kolašinu. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Beranama. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1952, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1964. godine.
Po završetku studija radio je kao sudijski pripravnik, sudija Sreskog suda u Bijelom Polju (1954-1958), sudija Okružnog suda u Ivangradu (1958-1963) i javni tužilac Crne Gore (1963-1967). Predsjednik je Ustavnog suda Crne Gore (1974-1982).Za vanrednog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Titogradu izabran je 1973. godine, a za redovnog profesora 1979. godine. Na pravnim fakultetima u Novom Sadu i Skoplju i Ekonomskom fakultetu u Titogradu držao je predavanja na poslijediplomskim studijama.

U dva mandatna perioda (1967-1974) bio je član i potpredsjednik Izvršnog vijeća Crne Gore; potpredsjednik Saveznog izvršnog vijeća (1982-1986); istovremeno predsjednik jugoslovenskog dijela Mješovitog jugoslovensko-kineskog i Mješovitog jugoslovensko-japanskog komiteta za ekonomsku, naučno-tehnološku i kulturnu saradnju; član Saveznog vijeća Skupštine SFRJ (1986-1992).
Kao predsjednik Republičkog savjeta za koordinaciju naučnih djelatnosti (1968-1974) organizovao je izradu projekta osnivanja Društva za nauku i umjetnost Crne Gore, koje je 1976. preorganizovano u CANU, Pravnog fakulteta i Univerziteta Crne Gore i rukovodio radom na realizaciji tog projekta. Bio je predsjednik Odbora za koordinaciju naučnih djelatnosti SFRJ (1972-1974) i član Savezne ustavne komisije (1968-1974).Učestvovao je na naučnim skupovima u inostranstvu (Štokholm, NJu Delhi, Rim, Bolonja, Varšava, Poznanj, Minhen, Bukurešt). 284 Po pozivu držao je predavanja u Institutu za međunarodne odnose i spoljnu politiku u Pekingu, Institutu države i prava u Moskvi, u Akademiji nauka SSSR, Institutu Gramši u Bariju. Za člana Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu izabran je 1988. godine.
Član je Udruženja za ustavno pravo Crne Gore, Saveza udruženja za ustavno pravo Srbije i Crne Gore i Međunarodnog udruženja za ustavno pravo; Udruženja pravnika Crne Gore i Saveza udruženja pravnika Srbije i Crne Gore.
U CANU je obavljao odgovorne dužnosti - sekretar Odjeljenja društvenih nauka (1989-1993); generalni sekretar (1993-1995), predsjednik Odbora za pravne i političke nauke (1980-2001). Dobitnik je Trinaestojulske nagrade za nauku (1972), Decembarske nagrade Kolašina (1976), Plakete Univerziteta Crne Gore (1994), Povelje Udruženja pravnika Crne Gore (1998), kao i drugih priznanja i odlikovanja.

Pretežni predmet njegovog naučnog interesovanja su ustavni sistemi i ustavno pravo. Objavio je 15 knjiga (od kojih su dva koautorstvo) i oko 250 naučnih priloga, rasprava, eseja i članaka u časopisima. Najvažnije objavljene knjige: Uslovni otpust: zakonodavstvo SFRJ sa istorijskim i uporednim razmatranjima, 1971; Vrijeme promjena - Kako naprijed?, 1988; Savezna Republika Jugoslavija: osnovna sistemska obilježja, 1996; Podgorička skupština 1918, 1999; Crnogorsko tužilaštvo (koautorstvo), 2000; Crna Gora od federacije ka ne- zavisnosti, 2001; Parlamentarizam u Crnoj Gori (koautorstvo), 2002.
Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 1. marta 1985, a za redovnog člana 19. novembra 1993. godine.
Živi u Podgorici.


Povezane knjige

Jugoslavija - turistička enciklopedija Grupa autora Enciklopedije-Leksikoni Srpski 1958
21x29 cm, tvrdi povez, 618, 543 str.
 
Cena: 3.500 RSD
Čudesna Jugoslavija Grupa autora Monografije Hrvatski 1989
86-01-01437-2
23x30.5 cm, tvrdi uvez, 264 str.
 
Cena: 650 RSD
 
Cena: 930 RSD
Jugoslavija - Bugarska, ratno vreme Slobodan Nešović Istorija Srpski 1978
15x22.5 cm, tvrdi povez, 382 str.
 
Cena: 1.000 RSD
Jugoslavija i komunisti : adresa Jovana Đorđevića. Boro Krivokapić Istorija Srpski 1988
86-7159-016-X
17x24.5 cm, tvrdi povez, 257 str.
 
Cena: 1.120 RSD
 
Cena: 350 RSD
Prva Jugoslavija,druga Jugoslavija, treća Jugoslavija, prodato Ilija Marković Ostalo Srpski 1995
86-363-0376-1
12.5x19.5 cm, tvrdi, 178 str.
 
Cena: 300 RSD
Jugoslavija- zemlja i ljudi Medž Fillips Tomašević Monografije Srpski 1990
86-7413-059-3
20.5x24.5 cm, tvrdi povez, 159 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
210 minuta utakmice Jugoslavija - SSSR Časopisi, Novine Srpski 1952
21x29 cm, meki povez, 30 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Čudesna Jugoslavija Grupa autora Monografije Srpski 1982
23x30 cm, tvrdi povez, 264 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.