PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Vatikan i neofašizam

Aligijero Tondi

Istorija

Srpski, 1957

Prodato!
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
12x16.5 cm, tvrdi povez, 217 str.

Prije pet godina odjeknula je u Italiji i u čitavom svijetu senzacionalna vijest - poznati jezuita,čovjek vrlo blizak Vatikanu,zamjenik direktora Instituta više religiozne kulture Pontifikalnog gregorijanskog univerziteta u Rimu,Aligijeri Toldi,napustio je Isusovačko društvo,pošto je u njemu proveo16 godina - od 7 februara 1936 do 21 aprila 1952 godine - i priključio se komunističkom pokretu.Uskoro po svom izlasku iz Društva,Tondi je izdao nekoliko brošura,u kojima je na živ i zanimljiv način,obilno se služeći konkretnim činjeničkim materijalom,prikazao politiku katoličke crkve,Vatikana i Jezuitskog reda,kao i njihov unutrašnji moralni lik.
Analizirajući situaciju u kojoj se danas nalazi katolička crkva,Tondidolazi do zaključka da njenoj političkoj moći odgovara,istovremeno,osjetna duhovna slabost i da "stupanj prave,suštinske moći katolicizma,koji potiče iz unutrašnjeg slaganja pojedinaca,nije bio nikad tako nizak kao danas".
Njegove brošure su značajni dokumenat čovjeka koji je dugo vremena proživio u jednoj sredini (jezuitskoj i vatikanskoj) koja ne bira sredstva da postigne svoje antidemokratske ciljeve.Njega je ta sredina razočarala i iz teoretskih i iz praktično - moralnih razloga.Ovo njegovo djelo nema naučno - teoretskih pretenzija,ali kao prigodni dokumenat ubjedljivo govori o karakteru,politici i moralu Vatikana i jezuita,koji usmjeravaju svoje snage na spasavanje onoga što je historija osudila na propast,to jest na spasavanje kapitalističkog društvenog sistema.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.