PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarne knjige

Nemzetes uraimék(mácsik a nagyerejü) Mikszáth Kálmán Antikvarne knjige Magyar 1903
15.5x22 cm, kemény kötés, 226 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Úgy fáj az élet... Szenteleky Kornél Antikvarne knjige Magyar 1925
12.5x17 cm, kemény kötés, 172 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Az igazi Ady Bölöni György Antikvarne knjige Magyar 1934
16.5x24 cm, puha kötés, 385 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Márssal társalkodó Murányi Vénusz Gyöngyösi István Antikvarne knjige Magyar 1903
12x18.5 cm, papir kötés, 88 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A felvilágosodás a sötétedésig Féja Géza Antikvarne knjige Magyar 1943
14.5x 20.5 cm, kemény kötés, 287 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A Szovjetunió kommunista(bolsevik) pártjának története Szerzők Antikvarne knjige Magyar 1939
15.5x23 cm, kemény kötés, 376 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A tüzhely körül Tóth Pál Antikvarne knjige Magyar 1897
13x20 cm, kemény kötés, 320 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Arany János nőalakjai Dr. Radnai Oszkár Antikvarne knjige Magyar 1917
14x20.5 cm, puha kötés, 254 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svij poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.