PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Bori Imre huszonöt tanulmánya - A XX. századi magyar irodalomról

Bori Imre

Istorija, Teorija književnosti

Magyar, 1984

 
Cena: 750 RSD
15.5x23.5 cm, Fűzött keménykötés, 594 str.

Példányszám:
2000

Róluk szól:

Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Lukács György, Radnóti Miklós, József Attila, Bányai Kornél, Krúdy Gyula, Szentkuthy Miklós, Németh László, Pilinszky János, Mándy Iván, Hernádi Gyula, Mészöly Miklós


Ostali naslovi autora

Ivo Andrić Bori Imre Istorija, Teorija književnosti Magyar 1992
86-323-0324-4
15x23.5 cm, puha kötés, 158 str.
 
Cena: 520 RSD
 
Cena: 420 RSD
Tanulmányok a magyar - délszláv irodalmi kapcsolatokról Bori Imre Ostalo Magyar 1987
86-323-0112-8
15x24 cm, kemény kötés, 294 str.
 
Cena: 620 RSD
Eszmék és látomások Bori Imre Istorija, Teorija književnosti Magyar 1965
14.5x19.5 cm, Fűzött keménykötés, 231 str.
 
Cena: 250 RSD
Prózatörténeti tanulmányok Bori Imre Istorija, Teorija književnosti Magyar 1993
86-323-0365-1
14.5x23 cm, Ragasztottpapírkötés, 247 str.
 
Cena: 570 RSD
Fridolin és testvérei Bori Imre Istorija, Teorija književnosti Magyar 1976
15x20 cm, Fűzött keménykötés, 372 str.
 
Cena: 600 RSD
Miroslav Krleža Bori Imre Biografije-Autobiografije Magyar 1976
11x17 cm, puha kötés, 216 str.
 
Cena: 230 RSD
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
A szecessziótól a dadáig Bori Imre Istorija, Teorija književnosti Magyar 1969
13.5x20.5 cm, Vászon , 322 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.