PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Eseji

Zli demijurg Emil M. Sioran Eseji Srpski 1991
86-363-0223-4
12x20 cm, meki povez, 173 str.
Javite nam ovde ako želite da vas obavestimo ukoliko se rezervacija otkaže.
Eseji i kritike Antun Gustav Matoš EsejiBiblioteka "REČ I MISAO" Srpski 1969
10.5x18 cm, meki povez, 87 str.
 
Cena: 180 RSD
Izabrani eseji Milan Kašanin EsejiBiblioteka "REČ I MISAO" Srpski 1977
11x18 cm, meki povez, 200 str.
 
Cena: 130 RSD
Lirske rasprave (posveta autora) Milovan Danojlić Eseji Srpski 2001
9958-23-083-6
12.5x20 cm, tvrdi povez, 173 str.
 
Cena: 400 RSD
Revolucionarni makijavelizam i drugi eseji Kosta Čavoški Eseji Srpski 1989
86-09-00204-7
14x20 cm, meki povez, 369 str.
 
Cena: 620 RSD
Solženjicin Georg Lukač Eseji Srpski 1971
12.5x18.5 cm, meki povez, 89 str.
 
Cena: 300 RSD
Sveske Ivo Andrić Eseji Srpski 1981
13.5x19.5 cm, tvrdi povez, 432 str.
 
Cena: 350 RSD
Zanosi i zaboravi Ljuba Vukmanović Eseji Srpski 2016
978-86-89791-23-5
14x20 cm, meki povez, 316 str.
 
Cena: 500 RSD
Kako se branilo dostojanstvo Vojislav Sekelj Eseji Hrvatski 2011
978-86-85103-18-6
14x20.5 cm, meki uvez, 267 str.
 
Cena: 420 RSD
Na dlanu Sava Babić Eseji Srpski 1971
14x24.5 cm, meki povez, 142 str.
 
Cena: 350 RSD

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.