PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Funcionalis anatomia 1-3

Dr. Szentágothai János Réthelyi Miklós

Medicina

Magyar, 1977

Prodato!
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
963-240-069-0
13x19 cm, Vászon kötés, 1832 str.

Az ember anatómiája, fejlődéstana, szövettana és tájanatómiája.

Harmadik, javított kiadás.

A több kiadást és utánnyomást megélt Funkcionális anatómia, Szentágothai János egyszemélyes remekműve, a szerző halála óta először jelenik meg a klasszikus formában és megújított tartalommal. A magyar orvosképzés egyik nagy értéke az anatómia, a szövettan és a fejlődéstan azonos szemléletben történő oktatása, valamint az anatómia egységének a megőrzése. Így a hallgatók már tanulmányaik elején egységes és teljes képet kaphatnak az emberi test tökéletes harmóniájáról. Az átdolgozást az ország négy orvosegyetemének anatómiatanszék-vezetői végezték el.


Ostali naslovi autora

Az ember anatómiájának atlasza Dr. Kiss Ferenc Dr. Szentágothai János Medicina Magyar 1971, 1980
20x29 cm, Vászon kötés, 313, 225 str.
Javite nam ovde ako želite da vas obavestimo ukoliko se rezervacija otkaže.
Atlas d’anatomie du corps humain 1-3 Dr. Kiss Ferenc Dr. Szentágothai János Medicina Français 1966
20.5x29.5 cm, Hardcover, 313, 225, 308 str.
 
Cena: 3.600 RSD

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.