PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Funkcije društvenog sukoba

Luis Kozer

Sociologija

Srpski, 2007

 
Cena: 750 RSD
978-86-86689-01-6
14x20.5 cm, meki povez, 223 str.

Naslov originala:
Lewis Coser
The Functions of Social Conflict

Sa engleskog prevela:
Milana Bošković

Tiraž:
500

Tih godina veoma su se čitala dela Rajta Milsa, ali on je preminuo 1962. godine. Postojala su, ili se bar tako činilo mnogim mladim sociolozima – početnicima, samo tri novija dela koja su se bavila društvenim sukobom, koja su odbacila do tada prožimajuće stanovište prema kojem je sukob viđen kao društvena bolest, kao disfunkcionalan i destruktivan elemenat. To su dela Ralfa Darendorfa Klasa i klasni sukob u industrijskom društvu, Maksa Glakmana Običaj i sukob u Africi, te moja knjiga. Ne znam kakav je bio tiraž druge dve knjige, ali je moja odjednom postala bestseler, i knjiga koja prosto mora da se ima na katedrama za sociologiju, kao i za susedne discipline, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Knjiga je prevedena na sedam ili osam jezika, bila je glavno didaktičko sredstvo na predavanjima za postdiplomce, te delo koje mladi sociolog prosto mora da pročita. O ovome govorim samo da bih ukazao na opštiju poruku. Uspeh ili neuspeh neke knjige manje je povezan sa njenim sadržajem; najviše zavisi od toga da li ona uspe da pronađe publiku i vremena koji je potvrđuju.Luis Kozer „A Sociologist’s Atypical Life”,Annual Review of SociologyUloge sukoba Jedna od nekoliko temeljnih dilema koje razjedaju sociologiju i njene praktikante tiče se pokušaja odgovora na pitanje šta je prirodno stanje društva – da li je to sistem ili sukob. Dileme šta je osnovna, temeljna i normalna karakteristika fenomena kojeg nazivamo „društvo“: poredak ili konflikt. Sociolozi su se godinama grupisali, te uzajamno cenili ili kritikovali u kontekstu diferencijacije spram ova dva tabora. Debate i argumentacije su imale i striktno epistemičke karakteristike, ali i političku dimenziju sukoba između političkih konzervativaca i levičara. Nesumnjivo, ovak(v)o raspolućeno stanje jedne nauke ne odgovara nikome, a ponajmanje naučnicima. Samim tim, najkvalitetniji izdanci iz sociološkog vrta najčešće su sintetičari: umesto ratobornog pozicioniranja u jednom od socioloških rovova, oni su nastojali i nastoje premostiti ovaj jaz unutar korpusa sociološkog znanja. „The Functions Of Social Conflict“ Luisa Kozera iz 1956. godine jedan je od paradigmatskih i najblistavijih primera ovakvog sintetičkog, ujediniteljskog nastojanja u sociologiji. Čak pola veka nakon originala, pred sociolozima (i javnošću) Srbije pojavljuje se prvi prevod ove veoma značajne knjige: Luis Kozer, „Funkcije društvenog sukoba“, u izdanju Mediterran Publishing (2007). Sam Kozer je, poput mnogih velikih sociologa, u mnogo čemu bio autsajder posve nestandardne biografije. On sam, deset godina pred smrt, napisao je autobiografski članak naslovljen sa „Atipičan život sociologa“ (1993). Emigrant iz nacističke Nemačke, izvesno vreme aktivan među radikalnim levičarima, interniran u logor u Francuskoj, osnivač časopisa „Disident“ – na sociologiji je završio na opasku profesora književnosti („prijatelju, to se izučava na sociologiji“) kada ga je upitao nešto o društvenoj strukturi zemalja u kojima su nastajali pojedini romani. Do kraja života sebe je smatrao „demokratskim socijalistom“, bio je predsednik „Američke sociološke asocijacije“, ali i „javni sociolog“ – aktivni komentator društvenih prilika. Knjiga koju po prvi put dobijamo na srpskom jeziku bila je bestseler, delo koja prosto „mora da se ima“ na društvenonaučnim katedrama, te koje svaki mladi sociolog jednostavno mora pročitati. I sam naslov Kozerovog uticajnog dela je kontroverzan. Uopšte staviti „funkciju“ i „sukob“ u istu rečeničnu ravan beše ravno sociološkoj jeresi. Sociolozi koji su tragali za društvenim funkcijama bili su karakteristično nezainteresovani za sukob, smatrajući ga neuklopljivim u društveni sistem, tj. poredak u kojem, smatrali su, sve radi poput satnog mehanizma. Pritom, razgovor o sukobu (od)uvek je opasno mirisao na Marksa, a pogotovo u makartijevskoj Americi usred hladnog rata. Isto tako, među drugom, konfliktnom stranom sociologije, „funkcija“ beše gotovo sinonim za psovku. Rajt Mils u „Sociološkoj imaginaciji“ ostavio je antologijski posprdan stav o funkcionalizmu od strane konfliknih teoretičara. Unutar svega toga, pojavljuje se Kozer koji istražuje upravo sukob, ali kao funkcionalni fenomen. Subverzivno je spojio konflikt - tu snažno tabuisanu stvar - sa tada vodećom verzijom mišljenja u sociologiji. Rezultat? Jedna od najznačajnijih socioloških studija dvadesetog veka. Kozer je pošao od dominantne sociološke orijentacije: funkcionalističke ideje o društvenom poretku – i u nju ubrizgao preko potrebnu injekciju društvenog sukoba. „Bio sam spreman da se zakunem na vernost školi struktural-funkcionalizma“, pisao je. Međutim, uvidevši uspon fašizma u Evropi, užase Drugog svetskog rata od Aušvica do Hirošime, izjavio je: „pa ipak, ubrzo sam opet shvatio da sam jeretik u zdanju majke crkve [funkcionalizma]“. Dobroćudna društvena harmonija, stabilne ravnoteže, zadati poredak i vernost normama – jednostavno nisu bile karakteristike sveta kako ga je video Kozer. Sinteza funkcionalizma i konfliktne sociologije kao specifični nagovor na okončanje nepoverenja između ova dva distinktivna sociološka programa tek je jedan od važnih doprinosa Kozerovog dela. Autor, naime, izvlači nekoliko temeljnih principa o prirodi sukoba koji su, čini se, aktuelniji nego ikad. Kao takvo, ova studija se vrlo lako čita i kao doslovno „praktični vodič“ za promišljanje, analizu i predviđanje društvenih sukoba. Svoje delo Kozer deli u šesnaest propozicija koje su sve fantastično pronicljive, radikalno inspirativne i moćno aktuelne. Prva propozicija glasi: sukob služi za uspostavljanje i održavanje identiteta i granica društava i grupa. Drugim rečima, sukob sa drugim grupama zapravo aktivno doprinosi uspostavljanju i potvrđivanju identiteta grupe. Potom (druga propozicija), društva poseduju institucije koje služe kao „sigurnosni ventili“ – objekte zamene na koje se usmeravaju neprijateljska osećanja. Ili, kao šesta propozicija: sukob je intenzivniji kada izbije između pojedinaca i grupa koji su blisko povezani. Drugim rečima, bliski i slični sukobljavaju se strastvenije i krvavije. Dalje, u sedmoj propoziciji, sukob sa spoljašnjom grupom blisko zbližava i homogenizuje grupu. Iz ovih razloga, grupe traže spoljašnje neprijatelje da bi održali unutrašnji red (propozicija jedanaest). Posebno inspirativno, sukob na specifičan način povezuje i protivnike (propozicija trinaest), kao što i uspostavlja i održava moć (propozicija petnaest). Ove i ostale programske propozicije čine kostur oko kojeg je izvanrednom lakoćom formirano Kozerovo delo. Šta nam Kozer može reći pedesetak godina kasnije? U balkanskom (post)konfliktnom kontekstu – mnogo šta. Pre svega, Kozer sukob(e) vidi kao integralni i značajni deo odvijanja društvenosti. Samim tim, sva iznenađenja i neverice spram konfliktnih 1990ih i 2000ih nemaju dobrih socioloških opravdanja. Prva Kozerova propozicija – prema kojoj sukob igra ulogu u izgradnji identiteta i granica društava – postala je bolno očigledna na Balkanu 1990ih. Sopstveni identitet gradi(o) se i zasniva(o) na antagonizmima prema ostalima. Jednakom istorijskom očiglednošću demonstirana je i Kozerova propozicija broj šest: činjenica da je sukob između bliskih i najbližih posebno oštar. Značaj potrage za internim i eksternim neprijateljem kao aparat kojim se homogenizuje i podjarmljuje društvo takođe je očigledan u kontekstu ovog društva. Objašnjenje učestalih sukoba na slabo vidljivoj margini (poput nasilja u porodici ili prema Romima) kao specifičnih „ventila“ strukturalnih problema takođe pronalazimo kod Kozera. Sociologija je drastično napredovala od davnih i inspirativnih opaski da je „ukupna istorija, istorija klasnih borbi“ koji utiru put konfliktnoj sociologiji. Zavidan nivo sofistikacije socioloških stavova o sukobu pronalazimo u Kozerovim „Funkcijama društvenih sukoba“ – tom istinskom sintetičkom i univerzalno aplikabilnom dragulju ukupne nauke o društvu. Po(r)uka glasi: daleko od toga da sukob samo razdire i da je nužno destruktivan. I, ovo ne znači opravdati ga, već objasniti. Društvo nije samo prilagođavanje, statika, poredak, ekvilibrijum, glatko funkcionisanje. Kozerovi subverzivni uvidi uče nas kome, kako i zašto svi naši sukobi odgovaraju. Što je uvek korisno znati.

Aleksej Kišjuhas

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.