PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Hrvatski bog Mars

Miroslav Krleža

Pripovetke, priče, novele

Hrvatski, 1980

 
Cena: 560 RSD
14x20 cm, tvrdi uvez, 305 str.

Krležine novele otkrivaju surovu naturalističku sliku haotične zbilje ratnih godina, kada su se u dijaboličnom orgijanju animalnih pošasti gubila i gasnula svjetla humanističkih vizija.

Rođen je 1893. u Zagrebu, gde je završio osnovnu školu i nižu gimnaziju. Srednjoškolsko i više obrazovanje dovršio je u domobranskoj kadetskoj školi u Pečuju i vojnoj akademiji u Budimpešti. Još kao učenik gimnazije, Krleža se interesovao za društvena i politička pitanja svoga vremena, i iz tog perioda počinje njegova naklonost prema radničkom pokretu. „Kao nižegimnazijalci“, kaže Krleža, „mi smo zalazili u onu za dobre purgere tako strašnu dvokatnicu u Ilici pedeset i pet, na kojoj se prvoga maja vijao crveni barjak i iz koje je stranka sa tamburaškim zborom išla na prvomajsku proslavu u Pivovaru“. Opšti talas nacionalnog i opštejugoslovenskog raspoloženja uoči oslobodilačkih balkanskih ratova poneo je i mladog Krležu, i on je, kao i pod krovom austro-mađarskih vojnih škola, ubeđeno očekivao nacionalni prevrat koji će ostvariti ideju jugoslovenskog ujedinjenja. Sa takvim osećanjima on je prešao u Srbiju s namerom da kao dobrovoljac stupi u njenu vojsku. Ali srpske vojne vlasti nisu razumele mladog nacionalistu, pa su ga posle hapšenja i mnogih sumnjičenja predale austrijskim vlastima u Zemunu. Osumnjičen, posle toga, da je srpski špijun, Krleža je ponovo uhapšen, lišen čina i, kad je otpočeo Prvi svetski rat, poslat na Istočni front kao običan vojnik. Njegova lična drama, kao i tragični događaji u svetskoj ratnoj katastrofi, razvejali su njegove mladićke iluzije, i on otada pokušava da sudbinu južnoslovenskih naroda sagleda u idealima socijalističke ideologije. Nekada strasni obožavalac „Dušanovih četa“, „belih orlova“ i pijemontske uloge Srbije u ostvarivanju nacionalnog sna i ujedinjenju, postao je pesnik „svete komune“ koja je uz trijumfalnu huku zvona obarala krune i prestole.


Ostali naslovi autora

 
Cena: 4.200 RSD
Na rubu pameti Miroslav Krleža Roman Hrvatski 2004
953-7160-09-2
12.5x21 cm, tvrdi uvez, 253 str.
 
Cena: 450 RSD
Plameni vjetar Miroslav Krleža Poezija Hrvatski 1983
19.5x19 cm, tvrdi uvez, 327 str.
 
Cena: 1.200 RSD
Lirika Miroslav Krleža Poezija Hrvatski 1949
14,5x21 cm, meki uvez, 247 str.
 
Cena: 700 RSD
Pan Miroslav Krleža Poezija Hrvatski 1947
12x17 cm, meki uvez, 49 str.
 
Cena: 400 RSD
Banket u blitvi 1 Miroslav Krleža Roman Srpski 1953
14x20.5 cm, tvrdi povez, 403 str.
 
Cena: 400 RSD
Evropa danas Miroslav Krleža Antikvarne knjige Hrvatski 1935
15x21 cm, tvrdi uvez, 306 str.
 
Cena: 400 RSD
Kirándulás Oroszországba / Esszék Miroslav Krleža Eseji Magyar 1965
12.5x20 cm, Vászon kötés, 611 str.
 
Cena: 600 RSD
Miroslav Krleža válogatott művei 1-8 Miroslav Krleža Kompleti Magyar 1964-65
12.5x20.5 cm, Vászon kötés
 
Cena: 5.000 RSD
Éjtszakának virrasztója (Petrica Kerempuh balladái) Miroslav Krleža Poezija Hrvatski 1959
17x24 cm, Vászon kötés, 154 str.
 
Cena: 700 RSD

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.