PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

O autoru


Jovan Jovanović Zmaj

Jovan Jovanović - Zmaj (6. decembar 1833. Novi Sad — 14. jun 1904. Sremska Kamenica)

1833.
Novembra 24. rodio se u Novom Sadu Jovan, sin prvenac novosadskog advokata Pavla Jovanovića ( od 1835. gradski senator).

1842.
U Novom Sadu rodila se Ruža, buduća žena Zmajeva.
Jovan se upisao u I razred Novosadske gimnazije.

1846/7.
Prešao je u Gimnaziju u Halašu da uči mađarski.
Privatno polaže III i IV razred gimnazije u Novom Sadu.

1848/9.
Za vreme mađarske bune Novi Sad je topovima bombardovan i znatno porušen; kuća Zmajeva oca bila je srušena i zapaljena. Porodica beži u Irig, u Srem.

1850.
Marta 27. umire Zmajeva mati Marija, ostavivši za sobom četiri maloletna sina (Jovana, Đorđa, Kornela i Dimitrija).

1851.
Februara 21. u Beču polaže maturu, ali pada iz dva predmeta.
Objavljuje u Letopisu Matice srpske svoju prvu pesmu "Prolećno jutro".

1853.
Ponovo polaže maturu u Trnavi u Slovačkoj.

1853/4.
Studira prava u Beču, a zatim u Pešti.

1861.
U Novom Sadu izlazi Zmajeva zbirka pesama i prepeva "Istočni biser", a u časopisu "Danica" prevod Geteove pesme"Bog i bajadera". U to vreme Zmaj počinje intenzivno da prevodi strane pesnike, naročito mađarske.

1862.
Januara 14. venčao se sa Eufrosinijom (Ružom) Ličanin, u Novom Sadu. Novembra 23. rodio im se sin Mirko (umro marta 1865).

1863.
Postao nadzornik Tekelijanuma, zadužbine Save Tekelije u Pešti. Tu u Pešti, upisuje i svršava medicinu.

1864.
Krajem marta pojavila se u Novom Sadu zbirka "Đulići" - ljubavne pesme posvećene njegovoj ženi Ruži i porodičnoj sreći. U jesen pokreće humoristički list "Zmaj", po kome će se kasnije i prozvati: Zmaj Jovan Jovanović. I pre i posle toga pokretao niz listova: "Javor", "Komarac", "Žiža", "Starmali", "Neven".

1872.
Aprila 26. umire u Pančevu Zmajeva žena Ruža, od tuberkoloze, ostavivši dvomesečnu Smiljku, poslednje njihovo dete (Smiljka je umrla 1874). Pomrla su im ranije i ostala deca: Mirko, Tijana, Sava, Jug.

1872-1878.
Kao lekar, Zmaj je živeo u raznim mestima: u Pančevu, Karlovcima, Futogu, Kamenici, Beču, Beogradu, Žagrebu.

1874.
Oktobra 20. proslavljena je u Novom Sadu 25-godišnjica Zmajevog književnog rada. Priređena je bakljada od 100 buktinjai 80 lampiona, uz pratnju vojne muzike.
Zmaj prelazi u Beograd za dramaturga Narodnog pozorišta.

1879.
Početkom godine počinje izlaziti u sveskama, u izdanju Knjižare braće M. Popovića, Zmajeva "Pevanija". Svih 10 svesaka izići će tokom 1880, 1881, 1882. godine. Knjiga je štampana u 6.000 primeraka, što ukazuje na veliku popularnost Zmajevu.

1881.
Zmaj iz Beograda prelazi u Beč, gde ostaje sve do 1889. godine. U Beču obavlja i lekarsku praksu, ali živi uglavnom od književničke zarade (za "Pevaniju" je dobio preko 2.500 forinti).

1882.
U Novom Sadu, u izdanju Knjižare braće M. Popovića, izlazi celokupna zbirka "Đulići uveoci" (ukupno 55 pesama).

1895-1900.
Izlaze Zmajeve zbirke pesama "Snohvatice" i "Devesilje"

1902.
Izlazi knjiga Laze Kostića "O Jovanu Jovanoviću Zmaju ("Zmajovi"), njegovu pevanju, mišljenju i pisanju i njegovu dobu", koja je izazvala velike polemike i neraspoloženje prema L. Kostiću.

1904.
Umro je 1. jula, u Sremskoj Kamenici, u kojoj je poslednjih godina živeo.

1933-1937.
U redakciji Jaše Prodanovića izlaze "Sabrana dela Jovana Jovanovića Zmaja" u 16 knjiga.

Iz opusa autora

Đulići uveoci Jovan Jovanović Zmaj Antikvarne knjige Srpski 1882
10.5x13.5 cm, tvrdi povez, 111 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Čika Jova našoj deci Jovan Jovanović Zmaj Dečija literatura Srpski 1996
86-7039-063-9
17.5x24.5 cm, tvrdi povez, 78 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Da čudne radosti Jovan Jovanović Zmaj Poezija Srpski 1977
19.5x21.5 cm, tvrdi povez, 114 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Izabrana dela Jovan Jovanović Zmaj Jovan Jovanović Zmaj Lektira Srpski 1958
14.5 20.5 cm, tvrdi povez, 258 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Misaone, rodoljubive i šaljive pesme Jovan Jovanović Zmaj Poezija Srpski 1969
14x 20 cm, tvrdi povez, 465 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Pevanija Zmaj-Jovana Jovanovića Jovan Jovanović Zmaj PoezijaEx libris Srpski 1979
11.5x17.5 cm, tvrdi povez, 181 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Đulići - Đulići uveoci Jovan Jovanović Zmaj Poezija Srpski 1983
13x20 cm, tvrdi povez, 349 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.