PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Könyvkereskedés

Bence Erika

Eseji

Magyar, 1997

 
Cena: 250 RSD
86-82147-23-8
14x20 cm, ragasztott papírkötés, 195 str.

Életjel könyvek 70.

Bence ​Erika műítészi munkásságát a hazai és a magyarországi lapokban, folyóiratokban, időszaki kiadványokban kísérhettük figyelemmel az utóbbi esztendőkben, és elégedettséggel állapíthattuk meg, hogy írásaiban érdeklődésének széles köre elemzőkészségével és biztos megfogalmazású értékítéleteivel párosul.
A Könyvkereskedés egybegyűjtött munkái tematikus és műfaji gazdaságukkal nem csupán a kiforrott kritikust mutatják fel, hanem egy, az irodalomelmélet és -történet tudományos módszereiben járatos, szemléletében kiforrott, érdeklődésében sokoldalú, jó tollú szerzőt állítanak a közép-európai jelenünk irodalmi lecsapódása iránt érdeklődő olvasó (és szakember) elé.
Esszéinek, tanulmányainak és bírálatainak központi témája, egyben szemléletének lényegi meghatározója is, a mai közép-kelet-európai irodalom összehasonlító-értelmező elemzése Mrozek, Hrabal, Konrád György, Esterházy Péter, Nádas Péter, Brasnyó István, Kontra Ferenc, Szathmári István és mások művein keresztül.
Művében alaposan körbejárja a modern magyar irodalom azonosítható jelenségeit, a jugoszláviai magyar próza legjelentősebb alkotásait és számba veszi az irodalomelmélet hazai művelőinek könyveit is.
Bence Erika Könyvkereskedés című munkája az 1980-as és 90-es évek magyar irodalma értelmezésének megkerülhetetlenül fontos kézikönyve lesz.
Bence Erika írásai magukon viselik az eszmélkedő kritikus minden erényét: nyílt, őszinte, lelkes. Ami viszont mindennél fontosabb: érti és érzi az irodalmat, s ezt közölni is tudja, vannak gondolatai és van stílusa.
A Könyvkereskedés első fejezetébe (Könyvvilág) sorolt dolgozatok az irodalmi témákkal s ezek megformálásával való találkozás örömét és naivságát egyaránt példázzák. S ha valaki munkáinak első kéziratát állítja össze, nyújtja be kiadásra, akkor ez természetes, semmiképpen sem elítélendő. Sőt, ha nem lenne a szónak pejoratív jelentése is, nyugodt szívvel azt mondanám, ez bájos. Persze a jelenség rokonszenvessége mellett ott áll a sokfelé figyelés ténye, a boldog keresés szépsége.
Kritikáit, könyvismertetőit a szerző több csoportba, alcím alá sorolja. A kritika: magatartás című mű részben a vajdasági magyar kritika- és tanulmányírás néhány könyvét vizsgálja példás fegyelemmel, s hozza közelebb az olvasóhoz. A tömb másik három fejezetének kötőanyaga tematikai; a tartalmi hovatartozás ténye formálja őket.
A jó irodalom nélkülözhetetlen követelménye között a jó kritika, a szempontokkal rendelkező, határozott, a szubjektív keretek között maximálisan objektív kritika, amely megmutat, eligazít. Emlékezzünk csak, hogyan és miért sürgették a magyar kritikát Bessenyei Györgyről Kölcsey Ferenczen, Bajza Józsefen át Arany Jánosig s napjainkig mindazok, akik tudták, hogy a kritika egy irodalom nagykorúságának fokmérője.
Különösen fontossá teszi Bence Erika kritikáinak megjelenését, hogy így a kritikus kap alkalmat pályája alakulásának bemutatására, áttekintésére, ami nélkül aligha képzelhető el egységes fejlődés. Könyvek nélkül a kritikusi jelenlét sem kellő mértékben súlyos, nem nyilvánvaló s nem maradandó. Ezért is támogatni kell a kritikusok írásaiból készült válogatások megjelentetését.


Ostali naslovi autora

Ibolya utca Bence Erika Pripovetke Magyar 2001
86-323-0521-2
11.5x19 cm, ragasztott papírkötés, 117 str.
Javite nam ovde ako želite da vas obavestimo ukoliko se rezervacija otkaže.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.