PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

O autoru


Nikolaj Berđajev

Nikolaj Aleksandrovič Berđajev (Николай Александрович Бердяев, 18. mart 1874. Kijev — 24. mart 1948. Klamar)

Dela

"Filozofija slobode" (1911)
„Smisao stvaralaštva 1 i 2 " (1916)
"Duhovni temelj ruske revolucije (Zbornik radova)" (1917-1918)
"Smisao povijesti" (1923)
"Naziranje Dostojevskog na svijet" (1923)
"Filozofija nejednakosti. (1918, ed. 1923)
"Novo srednjovjekovlje: Razmišljanja o sudbini Rusije i Europe" (1924)
"Konstantin Leontiev. Skica za povijest ruske vjerske misli " (1926)
"Sudbina čovjeka u suvremenom svijetu : za razumijevanje naše epohe " (1931)
"Ja i svijet objekata : pet razmišljanja o postojanju : ogled filozofije samoće, društva i zajednice" (1934)
"Duh i realnost : temelji bogočovječje duhovnosti " (1935)
"Korijeni ruskog komunizma" (1938)
"Ropstvo i sloboda (Iskustvo personalistic filozofija)" (1939)
"Samospoznaja : filozofska autobiografija" (1940 )
"Kreativnost i objektivizacija (Rasprava eshatološke metafizike) " (1941 )
" Egzistencijalna dijalektika božanskog i ljudskog" (1944-1945,)
"Ruska ideja (Glavni problemi ruske misli XIX stoljeća i početkom XX. stoljeća)" (1946)
"Carstvo Duha i carstvo Cezara" (1947)
"Istina i objava. Prolegomena za kritiku otkrivenja " (1946-1947)

Iz opusa autora

Samospoznaja: pokušaj autobiografije Nikolaj Berđajev Filozofija Srpski 1987
86-7331-029-6
15x21 cm, meki povez, 380 str.
 
Cena: 700 RSD
 
Cena: 850 RSD
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Filosofija slobode I deo Nikolaj Berđajev Filozofija Srpski 1996
12x19.5 cm, meki povez, 144 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Filozofija nejednakosti Nikolaj Berđajev Filozofija Srpski 1990
15x21 cm, tvrdi povez, 242 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Ja i svijet objekata Nikolaj Berđajev Filozofija Hrvatski 1984
13x20 cm, meki uvez, 174 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Novo srednjovekovlje Nikolaj Berđajev Filozofija Srpski 1990
12x17.5 cm, tvrdi povez, 118 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
O čovekovom ropstvu i slobodi - ogled o personalističkoj filozofiji Nikolaj Berđajev Filozofija Srpski 1991
86-7331-192-6
14.5x20.5 cm, tvrdi povez, 241 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
O samoubistvu Nikolaj Berđajev Psihologija Srpski 2002
86-83521-27-3
11x16.5 cm, meki povez, 59 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.