PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Operacija "Cicero"

L.C.Mojziš

Istorija

Srpski, 1952

Prodato!
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
15x20 cm, meki povez, 136 str.

Naslov originala:
L. C. Moyzitsh
OPERATION CICERO

Sa engleskog preveo:
G. Martinović

Predgovor
Knjiga L.C.Mojziša "Operacija Cicero"pojavila se prvi put u Engleskoj sredinom 1951 godine.Ubrzo je prevedena na više drugih jezika a nedavno je u
Sjedinjenim Američkim Državama završeno i snimanje filma rađenog po njoj.
Oktobra 1950 godine u toku jedne debate u engleskom Donjem domu,ministar spoljnih poslova Bevin,odgovarajući na jednu interpelaciju,objavio je kako je došlo do toga da je sluga britanskog ambasadora,i pored svih preduzetih mera predostrožnosti,uspevao da krade najpoverljivije dokumente engleske ambasade
u Ankari.Do debate u Donjem domu došlo je ubrzo po objavljivanju knjige "Operacija Cicero" i od tada se za knjigu L. C. Mojziša zainteresovao širi krug ljudi koji se,iz ovog ili onog razloga,bave istorijom Drugog svetsko rata.Danas knjigu "Operacija Cicero" nalazimo u bibliografijama mnogih dela koja tretiraju probleme tog istorijskog perioda.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.