PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Panonska novela - Životna povest Katarine D.

Johanes Vajdenhajm

Istorijski roman

Srpski, 1998

Prodato!
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
14.5x20.5 cm, meki povez, 108 str.

Preveo:
Tomislav Bekić

Johanes Vajdenhajm (Johannes Weidenheim),rođen kao Ladislav Johanes Šmit (Ladislaus Johannes Schmidt) 1918. godine u Bačkoj Topoli,spada među starije ugledne predstavnike savremene nemačke književnosti,koji je kod nas gotovo nepoznat.Pri tome je Vajdenhajmovo srazmerno zamašno pripovedačko delo,pogotovo svojom tematikom,od posebnog interesa za nas:rođen i odrastao u Vojvodini,ovaj zanimljivi pripovedač je gotovo celo svoje književno delo vezao za podneblje Vojvodine.Jer,u svojim pripovetkama i romanima prvenstveno obrađuje životna pitanja ovog podneblja sa svojom isprepletenom i složenom nacionalnom,etničkom i verskom strukturom.Okosnicu,pak,njegovog pripovedačkog postupka,koji u sebi sadrži,u meri u kojoj je to neophodno,i element istorijskog i hronološkog,čini sudbina nemačkog življa,sagledavajući je u sklopu sudbine svih ostalih naroda u ovom prostoru,koji je tokom vremena bio određen određenim istorijskim i društvenim procesima.Lišen svake vrste resentimana,pa i bolećive sentimentalnosti,rukovodeći se prevashodno zahtevima pripovedačke umetnosti, J. Vajdenhajm se doima kao svojevrsni
hroničar ovog podneblja,pri čemu njegova pripovedačka ostvarenja ponekad deluju kao svojevrsna elegija posvećena jednom nestalom svetu i načinu života.Objavio je sedam romana,među kojima Kalemegdan (1948),
Susret s onu stranu krivice (Treffpunkt jenseits der Schuld, 1956) i
Povratak u Marezi (Heimkehr nach Maresi, 1994),kao i nekoliko zbirki pripovedaka.
Kao dobar znalac srpskog jezika,J.Vajdenhajm je svojim prevodima delovao i kao posrednik naše književnosti u nemačkom kulturnom prostoru.Preveo je,između ostalih,dela Ive Andrića,Mladena Oljače,
Mihaila Lalića,Eriha Koša,Miodraga Bulatovića,Radomira Smiljanića,Jare Ribnikar i dr.


Ostali naslovi autora

Priče iz Marezija Johanes Vajdenhajm Ostalo Srpski 2001
13.5x20.5 cm, meki povez, 134 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Povratak u Marezi Johanes Vajdenhajm Roman Srpski 2002
15x21 cm, tvrdi povez, 325 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Povratak u Marezi - Marezijana Johanes Vajdenhajm Roman Srpski 2011
15x21 cm, tvrdi povez
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.