PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Poezija

Petőfi Sándor összes költeményei 1-2 Petőfi Sándor Poezija Magyar 1978
963-15-1056-5
11x17.5 cm, Vászon , 612, 628 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Petőfi Sándor összes költeményei I-II Petőfi Sándor Poezija Magyar 1966
11x20 cm, kemény kötés, 516, 582 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Rögeszmélet (versek) Csorba Béla Poezija Magyar 1989
86-323-0192-6
14.5x23 cm, Fűzött papírkötés, 64 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Srebrna cesta Gustav Krklec Poezija Magyar 1921
12.5x19.5 cm, tvrdi uvez, 95 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Szorul a nap Csépe Imre Poezija Magyar 1986
12.5x20 cm, ragasztott papírkötés, 106 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Test és lélek Faludy György Poezija Magyar 1988
963-02-6099-9
16.5x24 cm, ragasztott papírkötés, 760 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Tizenegy szinfónia Weöres Sándor Poezija Magyar 1973
14.5x23 cm, kemény kötés, 114 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Tóth Árpád költemányei Tóth Árpád Poezija Magyar 1986
963-207-821-7
13.5x22 cm, vászon kötés, 358 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Vergilius Aeneise Vergilius Poezija Magyar 1907
13.5x18 cm, Vászon kötés, 352 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Villon testamentuma François Villon Poezija Magyar 1943
12.5x17.5 cm, Félvászon kötés, 128 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.