PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Antikvarna knjiga

Tumačenja Srpske revolucije - u istoriografiji 19. i 20. veka

Radoš Ljušić

Istorija

Srpski, 1992

 
Cena: 1.380 RSD
86-379-0320-7
12.5x17.5 cm, tvrdi povez, 132 str.

UVOD
Istoriografija se neprekidno bavila Srpskom revolucijom od Vuka Stef. Karadžića do pisca ove studije.Ocena svih radova posvećenih Revoluciji 1804. godine zahteva mnogo prostora,možda čitavu knjigu.Bibliografija radova samo o Prvom srpskom ustanku,jednom periodu Srpske revolucije,broji više od 10.000 naslova.To je bitno uticalo da se ograničimo na tumačenje pojma,vremenskog okvira,društvenih tokova i procesa,uloge i značaja Srpske revolucije u prošlosti našeg naroda.Smatrali smo da nismo obavezni da dajemo opšte sudove o radovima iz kojih smo koristili podatke za obradu ove specifične teme.Nas su,jednostavno rečeno,interesovali oni poznavaoci srpske prošlosti prve polovine XIX veka,koji su u svojim istraživačkim delima proučavali Srpsku revoluciju kao opštu pojavu...


Ostali naslovi autora

Vlade Srbije 1805-2005 Radoš Ljušić Istorija Srpski 2005
86-17-13111-X
23.5x30 cm, tvrdi povez, 596 str.
 
Cena: 3.000 RSD

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.