PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Umetnost, Muzika

Zene és ember Maróthy János UmetnostMuzika Magyar 1980
963-330-338-9
14.5x20 cm, kemény kötés, 326 str.
 
Cena: 520 RSD
Az opera fellegvárai Abody Béla UmetnostMuzika Magyar 1967
15x20 cm, kemény kötés, 458 str.
 
Cena: 700 RSD
Az opera útja Eősze László UmetnostMuzika Magyar 1972
15.5x20 cm, kemény kötés, 491 str.
 
Cena: 1.050 RSD
Operamesék Tótfalusi István UmetnostMuzika Magyar 1977
13x18.5 cm, kemény kötés, 514 str.
 
Cena: 250 RSD
Rezeda (96 csángómagyar népdal) Domokos Pál Péter UmetnostMuzika Magyar 1953
10x14 cm, puha kötés, 189 str.
 
Cena: 580 RSD
Cigányzene. . . Sárosi Bálint UmetnostMuzika Magyar 1971
17x19.5 cm, kemény kötés, 247 str.
 
Cena: 420 RSD
Erdők éneke - Metsien Laulu - Songs of the Foerst - Песня лесов Vikár László Szíj Enikő UmetnostMuzika Magyar 1985
963-13-1833-8
14x20 cm, Fűzött kemény papírkötés, 262 str.
 
Cena: 1.200 RSD
Jazz történet elmélet gyakorlat Gonda János UmetnostMuzika Magyar 1965
20.5x23.5 cm, Vászon , 370 str.
 
Cena: 320 RSD
Örök muzsika zenetörténeti olvasmányok Barna István UmetnostMuzika Magyar 1977
11.5x20.5 cm, kemény kötés, 419 str.
 
Cena: 220 RSD
Harmonika iskola II. Kardos István UmetnostMuzika Magyar 1958
20.5x28.5 cm, puha kötés, 143 str.
 
Cena: 350 RSD

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.