PDF katalog

Preuzmite aktuelni katalog knjiga u PDF-u:

Umetnost, Muzika

Estetika glazbe - ogledi Zofia Lissa UmetnostMuzika Hrvatski 1977
14x22.5 cm, tvrdi uvez, 278 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Etnomuzikologija Fritz Bose UmetnostMuzika Srpski 1989
15x24 cm, meki povez, 146 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Gitara u ritmu Nikica Korbar Zoran Zvonetić UmetnostMuzika Hrvatski 1961
24x17 cm, meki uvez, 94 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Gradnja violina u Srbiji Stanislav Knežević UmetnostMuzika Srpski 1997
16.5mx24.5 cm, tvrdi povez, 198 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Harmonija na klaviru Paul Vidal Nadia Boulanger UmetnostMuzika Srpski 1979
24.5x33 cm, meki povez, 126 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Harmonska analiza Dejan Despić UmetnostMuzika Srpski 1970
21x25.5 cm, meki povez, 469 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Intonacija Borivoje Popović UmetnostMuzika Srpski 1969
20.5x25.5 cm, meki povez, 266 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Intoniranje intervala Dorina Radičeva-Divjaković UmetnostMuzika Srpski 1976
20x25.5 cm, meki povez, 269 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Istorija muzike jugoslovenskih naroda Roksanda Pejović UmetnostMuzika Srpski 1983
17x24 cm, meki povez, 192 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.
Jezik moderne muzike Donald Mičel UmetnostMuzika Srpski 1983
12.5 x19 cm, meki povez, 192 str.
Ostavite podatke ovde da Vam javimo ako nabavimo drugi primerak.

Zanimljivo

Non shole sed vitae discimus.

Per aspera ad astra.

Knjige su lek za zaborav.

Knjiga nema dna.

Učenje je svetlost

Izreke su ukras govora

Prijatelj je sveta reč- zato ih je malo

Ma šta radio misli na kraj

Ćutanje je često najbolji odgovor

Nijedan čovek nije u svakom trenutku pametan

Brada ne čini filozofa

Neznanje je mati svih poroka

Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti

Za onoga koji traži, prošlost više ne postoji

Dobrom čoveku sve dobro stoji

Najgorča istina bolja je od najslađe laži

Oči veruju sebi, a uši drugima

Žene su da sa ljube, a novac je da se troši

Čista su jutra i večeri

Nikada se ne igrajte mačke i miša, pogotovo ako ste miš

Bolje je dati vunu, nego ovcu

Ne uzdaj se u sreću, već u samog sebe

Tajna koju zna troje, nije tajna

Sećanje je kamen spoticanja na putu nade

I najveći talenti gube se u neradu

Svako je sam sebi najmanje poznat

Sa svešću nema pogodbe

Pazite na sitninu, dukati se sami čuvaju

Teško je praznoj vreći da stoji uspravno

Pravi put nije težak zato što je jedini

Svaka šala, pola istine

Govori istinu pa ne moraš ništa pamtiti

Upoznati samog sebe, to je vrh saznanja

Sadašnjost je izvesna, ali je budućnost neizvesna.

Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.

Jednak sa jednakima rado stanuje i živi.

Teška je beda koja nastaje iz obilja.

Starost se došunja neprimetno.

U nevolji su ljudske duše slabe

Istina biva potiskivana, ali ne i uništena.

I najbolji od plivača ponekad potone u vodu.

Niko ne šepa zato što drugoga bole noge.

Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj koji daje mnogo

Svi živimo pod istim nebom, ali su nam horizonti različiti

Ako ti je preostao još samo jedan dah, iskoristi ga da kažeš hvala

Male stvari stvaraju savršenstvo, a savršenstvo nije mala stvar

Ništa nije važnije od današnjeg dana

Kudi čoveka kada te čuje, a hvali kada te ne čuje

Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni

Nije skupa knjiga - nego neznanje.